રાજ્યના કાયમી ધોરણે બંધ થયેલ વીજ જોડાણવાળા ગ્રાહકો અને બિન ગ્રાહકોના બાકી લેણાની વસૂલાત..

🔴 LIVE NEWS

૧૫મી માર્ચના દિવસે ગ્રાહક સુરક્ષા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ તકે ભુજ..
March 15, 2019
આજે ૧૫મી માર્ચના દિવસને વિશ્વ નિંદર દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે..
March 15, 2019

રાજ્યના કાયમી ધોરણે બંધ થયેલ વીજ જોડાણવાળા ગ્રાહકો અને બિન ગ્રાહકોના બાકી લેણાની વસૂલાત..rajyana kayami dhorane bandh thayel vij jodanavala grahako ane bin grahakona lenani vasulat
કચ્છના તમામ સમાચાર 24 કલાક નિહાળો માં આશાપુરા ન્યૂઝ યુટ્યુબ ચેનલ પર…
લિન્ક પર ક્લિક કરી ચેનલને સબ્સ્કાઈબ કરો અને મેળવો કચ્છના સમાચાર દરરોજ – https://www.youtube.com/channel/UCTjbLFJBeYsFjWCnu8bbeUw?sub_confirmation=1

ફેસબુક પર અપડેટ મેળવવા લાઈક કરો – https://www.facebook.com/pg/Maa-News-Live-Page-Jaam-Jaymalsinh-AB-Jadeja-355501091549263

બ્લોગ અપડેટ મેળવવા સબ્સ્ક્રાઈબ કરો – https://maanewslive.blogspot.in

માં ન્યૂઝની એંડરોઈડ એપ – https://play.google.com/store/apps/details?id=mik.maashapuranews&hl=en

વેબસાઇટ – http://maashapuranews.com/

Email – [email protected]

Whatsapp – 94287 48643
97252 06127

CUG Number – 97252 06123 to 37
72260 06124 to 33

Share this:
error: Content is protected !!